Екипите ни самоотвержено и смело работят #денонощно ,осигурявайки сигурност и пазейки здравето на пациентите.
#транспортслинейка на пациент изписан след лечение в Пловдивска болница до дома му.
Работим денонощно и навсякъде, където ни повикате!
Бъдете живи и здрави!
Прекрасен и спокоен ден, Приятели!