Днес #ЛинейкаПловдив
посети #Хасково,за да транспортираме пациент до Пловдивска #болница,за насрочена операция и лечение. Осигурихме и двама професионални носачи. Справихме се бързо и своевременно!
Пожелаваме на #пациента бързо оздравяване и възстановяване!
Можете да разчитате на нас денонощно!
Телефони:032/6-150 и 0895000112
https://lineika.bg/
https://www.lineikaplovdiv.bg/
https://transportlineika.bg/
https://www.speshenkabinet.bg