Днес #ЛинейкаПловдив
потегли към #Белозем,за да смени #катетър
на наш пациент