lineika.bg , 24 часа спешен кабинет в Пловдив, се грижи за здравето
на пациентите ни, лекарските ни екипи за прегледи по домовете не
спират денонощно да посещават нуждаещи се пациенти на адресите
им. Бъдете здрави, бъдете благословени, приятели!