lineika.bg Браниполе транспорт с линейка на пациент от дома
му в Браниполе до Втора Градска болница Пловдив за рехабилитация и
обратно до дома му. С двама носачи осигурени от нас и отлично
климатизирана в жегите нова линейка. Бъдете здрави!