#линейка lineika.bg до Стара Загора, транспорт с линейка на пациент
от Стара Загора до болница в София. Екипа ни с лекар потегли отново в
нощта, за да транспотрираме по спешност и навреме пациент с тежко
заболяване. Нашата лекарка ще следи и ще се грижи за състоянието на
болния през целия дълъг път до болницата в София, където ще го
предадем на колегите за спешно лечение. С Бог напред! Дано се
приберат живи и здрави от този тежък среднощен транспорт с линейка!
Желаем Ви, спокойна нощ, приятели! На нас разчитайте денонощно и
където и да ни повикате сме Ви на разположение!