lineika.bg линейка от дома до болницата на пациент за лечение с
двама носачи осигурени от нас.