lineika.bg, Линейка Пловдив 6-150, транспорт с линейка на пациент, от
Пловдив за лечение в болница в София. Летим, комфортно, бързо, на
хладничко с климатроника на линейките ни в жегата. Всичко е точно!
Бъдете здрави!