lineika.bg линейка за Съединение на пациент изписан от болница в
Пловдив до дома му в Съединение! Хубав ден от нас!