lineika.bg Opera open 2019, ,,Силата на съдбата,,. Осигуряваме масово
мероприятие с лекарски екипи и линейки на Античен Театър Пловдив.
Прекрасен уикенд, Ви желаем!