lineika.bg, осигуряваме спортно мероприятие с лекарски екипи и
линейки. Добро съботно утро, приятели! Организаторите на ,, Ден на
подкрепата – TELUS ,, ни възложиха да се грижим за здравето на
участниците и гостите на мероприятието. То беше наситено с весели
игри и лекарския ни екип бе доста натоварен да оказва първа помощ на
малки и големи. С професионалната ни помощ и грижа, мероприятието
протече безпроблемно и спокойно. Хубав и прекрасен уикенд Ви
желаем!