lineika.bg преглед в дома от наш лекар на пациент с тежка бъбречна криза . След оказаната професионална лекарска помощ, пациента е добре без болки, спокоен, кризата е отминала, а нашия екип продължава към следващия повикал ги пациент. Бъдете здрави!