lineika.bg транспорт с линейка. Лекарските ни екипи за прегледи по
домовете тръгват към адрес на пациет с тежка бъбречна криза. До
минутки ще сме при пациента … а след него при следващия, който се
нуждае от помощта ни. Хубава и спокойна вечер от нас.