lineika.bg транспорт с линейка в този късен час на пациентка със съмнение за инсулт. От дома й до избрана от нея болница. Осигурихме двама опитни носачи, които да я пренесат до където се окаже необходимо. Хубава и спокойна вечер Ви желаем.