lineika.bg транспорт с линейка и с трима носачи , осигурени от нас на
пациент изписан от болница до дома му . Погрижихме се да го
пренесем удобно и сигурно до леглото й в дома му.