lineika .bg транспорт с линейка до гр. Стамболийски на пациент изписан след лечение в Пловдивска болница . С двама опитни носачи , осигурени от нас , за да го пренесат сигурно и удобно до леглото му вкъщи !