lineika.bg, транспорт с линейка на пациент изписан от болница, до
дома му. Осигурихме двама носачи. Хубав и успешен ден от нас!