lineika.bg транспорт с линейка на пациентка от дома й , до болницата
за контролна снимка на счупен крак . И после обратно до дома й .
Осигурихме двама опитни носачи , които да я пренесат сигурно и
спокойно . Прекрасен и успешен месец юли Ви желаем , приятели !