lineika.bg транспорт с линейка от дома до болницата за рехабилитация и обратно. С двама носачи осигурени от нас. Бъдете здрави.