lineika.bg транспрт с линейка на пациент изписан след лечение в болница до дома му. Осигурихме двама носачи за целта. Хубав ден от нас, приятели!