lineika.dg транспорт с линейка по спешност на пациент от Пловдив до УМБАЛ ,,Пирогов,, София. Под контрола и грижите на наш лекар транспортирахме пациента успешно, бързо, комфортно в прохладната ни климатизирана линейка. Разчитайте на нас денонощно, приятели!