Линейка Бг 6 150. Честит Ни Свети Георги, приятели! Нека само
победи бележат пътя ни. Лекарските ни екипи за прегледи по
домовете летят, в поредицата празнични дни, не спираме за миг да
обслужваме пациентите, чиито лични лекари имат договор за
заместване с нас. Екипа ни потегля към дома на пациент за смяна на
катетър. Весели и спокойни празници!