Линейка Бг 6 150. Летящия ни екип с Бог напред е вече в Бургас, сега на
път към Университетска Болница Св.,,Дева Мария,, откъдето трябва да
вземем пациента. Усмивки, Ви желаем!