Линейка Бг 6 150. Най – сърдечни поздрави, приятели от Куклен,
днес транспортирахме пациент, изписан след лечение в Пловдивска
болница до дома му в Куклен. Транспортирането и пренасянето му
изискваха и двама носачи, които ние осигурихме! Христос Воскресе!