Линейка Бг 6 150. Транспортираме изписан след лечение пациент от
Пловдивска болница, до дома му в Стамболийски. Бъдете здрави,
приятели!