Линейка Бг 6 150. Транспортирахме с линейка трудноподвижен
пациент от дома му до болница, за да бъде хоспитализиран. За целта
осигурихме опитни носачи, които с лекота се справят с най – модерната
техника на новите ни линейки и транспортирането на трудноподвижни
пациенти е лесно. Усмихнат ден, Ви желаем!