#линейка до Панагюрище lineika.bg транспортираме пациент, изписан
след лечение в Пловдивска билница до дома му в Панагюрище! Бъдете
здрави!