#линейка lineika.bg транспорт с линейка до село Ягодина, Девинско
на пациент който да превозим по спешност за лечение до болница в
Пловдив! Прекрасна и успешна седмица, Ви желаем, приятели!