Линейка Пловдив 6-150! Отново транспортираме пациент до гр.
Стамболийски. Благодарим, Ви за доверието, приятели! Бъдете здрави!

 

Свържете се с нас