Линейка Пловдив 6-150! Лекарския ни екип за прегледи по домовете,
под ръководството на високоспециализираната ни гинеколожка, доктор
Семра Халил, извършва преглед с мобилен ехограф на наша бременна
пациентка в дома и. Хубав и успешен ден Ви желаем!

Свържете се с нас