Линейка Пловдив 6 150, оказваме първа медицинска помощ на момиче,
на което му е прилошало по време на масовото мероприятие на
Община Пловдив, Светлинното Шоу, което ние осигуряваме в
медицинско отношение с лекари и линейки. Благодарение на
професионализма, спокойната и компетентна намеса на ръководителя
на спешните ни екипи, доктор Биркан Билек, всичко е точно. Хубава
вечер от нас!