Линейка Пловдив 6-150! Екипа ни напуска Сърбия и си се прибра,
Слава Богу в Родината ни, след рекордно бързо транспортиране на
тежко болен пациент от Лондон, Англия за три дни отиване и връщане
до Лондон. Горди сме със постижението си и сме благодарни на Господ,
на Света Богородичка, Всички, които ни помогнаха и
високопрофесионалния ни екип.

Свържете се с нас