Линейка Пловдив 6-150! Пациента от Хасково бе светкавично и
комфортно транспотриран от наш екип под неотлъчната грижа на лекар
до гр. София в този нощен час! На Ваше разположение сме денонощно,
приятели! Хубава и спокойна вечер!