Линейка Пловдив 6 150! По най бързия начин, един от спешните ни
екипи оказа компетентна помощ и хоспитализира в този късен час,
нашия пациент, придружен от наш лекар и трима носачи! Бъдете
здрави, спокойна нощ, Ви желаем!

Свържете се с нас