Осигуряване с линейка и лекарски екип на футболна среща от
Областното първенство.