Транспорт с линейка 6 150 на пациент от дома му до болница за
лечение . Наложи се да осигурим четирима носачи. Желаем бързо
оздравяване на пациента. И хубав и успешен ден на Вас, приятели!