Транспорт с линейка на пациент изписан след лечение в болница в
Пловдив, до дома му в Стралджа. Хубава и успешна седмица, Ви
желаем.