Транспорт с Линейка Пловдив 6 150. Днес, извършихме транспорт с
линейка на десетки изписани пациенти след лечение в болници.
Желаем им да са здрави, бъдете здрави и Вие, приятели!