Днес #ЛинейкаПловдив
потегли към #Динк ,за да транспортираме пациент до Пловдивска #болница. Осигурихме и двама професионални носачи. Справихме се бързо и своевременно.
Пожелаваме на #пациента бързо оздравяване и възстановяване!
Можете да разчитате на нас денонощно!
Телефони:032/6-150 и 0895000112
https://lineika.bg/
https://www.lineikaplovdiv.bg/
https://transportlineika.bg/
https://www.speshenkabinet.bg