lineika.bg линейка до Крумово с двама носачи за транспорт на
пациент изписан от болница в Пловдив. Бъдете здрави!