lineika.bg линейка от болницата до дома на пациента. В днешния
съботен ден ние сме в служба на пациентите ни. Разчитайте на нас
денонощно. Хубав и спокоен уикенд Ви желаем!