#линейка lineika.bg транспорт с линейка до Димитровград. Добро утро,
приятели! Обадиха ни се да транспортираме пациент от Димитровград
до болница в Пловдив за лечение. С климатизираната, мощна и
модерна линейка и петфектен персонал, всичко е точно. Осигурихме и
двама носачи, които да пренесат болния до леглото му в болницата.
Хубав и успешен ден Ви желаем!