lineika.bg транспорт с линейка на пациент изписан от болница.
Осигурихме двама опитни носачи, за да пренесат пациента до леглото
му в дома му. Хубав ден!