lineika.bg транспорт с линейка от дома в Старинен Пловдив до
болница за лечение на пациентка. Хубав и щастлив уикенд!