lineika.bg за Самоков с лекар и двама носачи осигурени от
нас, на пациентка изписана след лечение на фрактура на бедрена кост
в Пловдивска болница. Бързо, комфортно приятно и сигурно я
транспортирахме до дома й в град Самоков, а носачите ни я пренесоха
внимателно до леглото и в дома й. Хубава и успешна седмица Ви
желаем, приятели!