lineika.bg , транспорт с линейка на пациент до дома му, изписан след
лечение в болница в Пловдив. За целта се наложи да осигурим двама
обучени носачи. Бъдете здрави. На нас разчитайте денонощно!