Линейка Бг 5 150. Транспортирахме пациентка паднала в дома си, до
Ортопедично Отделение за преглед със съмнения за фрактури, но
Слава Богу, здрава е жената и след прегледа си я върнахме в дома й. За
целта осигурихме двама носачи. Хубав ден от нас!