Линейка Бг 6 150. Слава Богу, по най – бързия начин екипа ни е пред
входа на УМБАЛ ,, Дева Мария,, Бургас, в готовност сме да приемем
пациента от лекуващия го лекар.