Линейка Бг 6 150. Приехме пациентката от лекуващия лекар в УМБАЛ
,,Дева Мария,, Бургас и сме готови с Бог напред да я транспортираме до
Пловдив! Хубав ден на Вас, безавариен път на екипа ни!