Линейка Бг 6 150, отново осигуряваме масово мероприятие с
лекарски екипи и линейки. Концерт ,, ЗВЕЗДОМАНИЯ ,, фен – среща с
най известните любими звезди в MALL ,, PLAZZA PLOVDIV ,,. Все на
такива празненства ни канете, приятели! Благодарим на
организаторите МОЛ ,, PLAZZA PLOVDIV ,, за доверието!